Jak je to s vládci Krušných hor?

    Zdejší pohoří nebylo vůbec hustě osídlené a nejčastějšími lidmi zde se nacházejícím byli obchodníci, kteří putovali z Čech do okolních zemí a naopak. V tehdejší době bylo hojně rozšířené křesťanství a tak putovníci své životy svěřovaly spíše svatému Kryštofovi patronu všech cest a těch kteří po nich putují. V druhé polovině 15ého století zde dochází k mohutnému rozvoji hornické činnosti, hlavně v oblasti těžby stříbra a cínu, což do kraje přivádí svatou Barborku patronku všech horníků.

    V poslední době zdejší lid často mluví o bájné bytosti Marcebile, kterou považují za hlavní patronku zdejších hor. Z bájných pověstí ovšem vyplývá, že nejde o patronku jako takovou, ale jen spíše o bájnou postavu, která díky svému nešťastnému osudu přestoupila z pozemského života do toho nadpřirozeného a zdejší lid a přírodu nikterak zásadně neovlivňuje. V Krušných horách tedy chybí skutečný ochránce a patron zdejších obyvatel. Asi proto jsem přišel s nápadem dodat těmto horám svého vlastního vladaře. Nehodlám nikterak zpochybňovat zdejší pověsti, ale spíše naopak.

    Kdysi se hory jmenovaly Rudé a asi jako každé hory i tyto mají své krásné dny, ale také ty drsné. V zimním období, jako v každých horách jsou ty zimní opravdu drsné. Hromady sněhu, vánice a třeskutý mráz, který je drsný i v dnešní době a i se současnou technikou přivádí zdejší obyvatele do nesnází. V tehdejších Rudých horách, ale bývalo opravdu těžké žítí i v podzimních, či jarních obdobích. Ta vždy provázelo velmi sychravé a nepříjemné počasí. Proto se kromě Rudých hor začíná hovořit také o horách Krušných.

    V období dvanáctého století byla oblast Rudých hor osídlena jen sporadicky a každá chalupa měla často souseda i kilometry vzdáleného. Vedlo tudy ale nesčetné množství obchodních cest ze země České do západních německýcho zemí a tak oblast nabývala velkého strategického významu. Tehdy zde nevládlo pouze velice drsné počasí, ale také středověké bezpráví a mocní statkáři, či loupeživí rytíři. Zdejší obyvatelé tudíž potřebovali někoho, kdo by se jich zastal a pomohl v nesnadných situacích. A tak, stejně jako třeba Krakonoš v Krkonoších či Rampušák v Orlických horách, z historického důvodu dodal jsem Krušným horám jejich ochránce a vladaře Rudovřese. Tohoto krušnohora jsem stvořil nikterak udatného, chrabrého a ani příliš mocného. Jeho moc jsem omezil na Krušné hory a jeho nejpřilehleší okolí, a stvořil jsem jej tak, aby vládl, ale rozvážně a hlavně spravedlivě.

   Jméno ochránce Krušnohoří má jednoduchý původ. Jak jsem již zmínil, dřívější název Krušných hor byl Rudé hory nebo také Rudohoří a to zřejmě kvůli rudému hábitu, do kterého se hory oblékají při západu slunce na sklonku léta a to vlastně v podstatě i dnes. Dříve byly hory plné vřesu a podobných křovin, a tak abych také poukázal na tuto skutečnost, spojil jsem Rudé hory s Vřesem a dal své bájné bytosti jméno Rudovřes.

    A jak si tohoto krušnohora představuji? Rudovřes tedy není vysokého vzrůstu jako jeho horští bratři Krakonoš a Rampušák. Širokým slaměným kloboukem zakrývá rudý vlas, a rudý vous mu dosahuje téměř až na zem. Kožený kabátec mu pak zdobí lístky kapradin. V jedné ruce držíc borovou hůl zdobenou jeřabinami a obtočenou prutem ostružiníku, a v druhé svírá dlouhou fajfku z dobového dřeva, zdobenou šípkovým motivem. Protože ovládá magii, bere krušnohor na sebe často vícero podob. Někdy na sebe bere zvířecí podobu lišky, jelena či vlka, jindy zase vzrostlého dubu nebo osiky, ale také bludného kamene či statné skály.

    První příběhy jsem situoval do patnáctého století a skoro vždy si zakládám na tom, aby každý příběh vyzdvihl nějaký skutečný, který se v dané oblasti udál a vypráví. Příběhy pak zasazuji do skutečného prostředí, abych ve čtenáři navodil pocit pravdivosti. Prostředí také přibližuji co nejvíce tomu, jak vypadalo tehdy, což čerpám z historyckých map a záznamů.

    Přesto, že je mnou stvořený vladař nový, příběhy které vyprávý oživují ty staré, a tak je vlastně i jakýmsi učitelem, poučujícím čtenáře o zdejším kraji a jeho dávné historii. A jelikož je to bájná bytost, není vůbec vyloučeno, že se Rudovřes dnes sem tam někomu zjeví a pomůže v nouzi. Jste-li dobří, je možné, že na procházce Krušnými horami na Vás promluví strom, skála, nebo tajemný pocestný. Pak buďte raději milí, protože s Vámi možná právě promlouvá Rudovřes.

UPOZORNĚNÍ!!!

Jméno Rudovřes a bájná postava jako taková, podléhá autorskému právu a jakékoliv užití této postavy bez souhlasu autora je protiprávní!