pravidla na cykolostezkách

V poslední době roste síť cyklostezek jako houby po dešti. Jistě i někde ve vašem městě nějaká je. Jestli jste ji už nějak využili, jistě vás napadlo pro koho jsou vlastně určené, nebo jste v duchu nadávali na chodce, bruslaře či naopak na cyklisty. Pro koho jsou tedy určené?

Mimo motorová vozidla může cyklostezku využít opravdu každý. Na stezku tedy nesmí čtyřkolky, minibike, motorové káry a podobně. Jediný kdo může využít stezky na „motovozíku“ je tělesně postižený vozíčkář!

Pro všechny ale platí jasná pravidla, prozradím vám některé z nich:

1. Je zakázáno pohybovat se příliš rychle na stezce a ohrožovat ostatní účastníky cyklostezky.

2. Komunikaci cyklostezky lze použít v celé šíři pouze není-li na ní zrovna frekventovanější provoz. Jste-li na stezce v době, kdy je zrovna "špička", pohybujte se pokud možno při pravé straně a nepřejíždějte ze strany na stranu! (hrozí totiž srážka s předjíždějícím rychlejším účastníkem cyklostezky).

3. Pokud předjíždíte pomalejšího účastníka, dejte o sobě vědět včas tak, aby se předjížděný nelekl a neudělal nepředvídatelný pohyb (cyklisté použijí zvonek, bruslaři slušně požádají např. slovy "zdovolením", slušností je také uhýbajícímu poděkovat).

4. Předjížděný by měl předjíždějícímu dát znamení rukou, že předjíždějícího registruje a že předjetí očekává.

5. Předjíždí-li rychlejší účastník pomalejšího a pohybuje-li se v opačném směru jiný účastník a není šíře komunikace dostatečně široká pro bezpečné předjetí, musí předjíždějící zpomalit nebo zastavit a teprve po projetí protijedoucího může předjet pomalejšího účastníka před sebou.

6. Předjížděný pomalejší účastník nesmí bránit, či se zbytečně roztahovat a tím omezit, nebo ohrozit předjíždějícího.

7. Při pohybu po komunikaci se chovejte vzájemně ohleduplně tak, abyste neohrožovali sebe ani ostatní! Protijedoucím účastníkům vždy uvolněte cetu tak aby mohli bezpečně projet!

8. Na žádné komunikaci, tedy ani na stezce se nedoporučuje poslouchat audio zařízení ve sluchátkách, nebo je mít příliš hlasitě!

9. Nezapomínejte na odpovědnost za své děti a na dozor nad nimi!

10. Psi musí být vždy vedeni na krátkém vodítku a s náhubkem (cyklostezky i když se třeba nenacházejí přímo v obci, tak pod obec spadají a platí pro ně stejné vyhlášky obce).

11. Komunikace cyklostezky je zakázáno jakýmkoliv spůsobem znečišťovat (psí extrementy, různé stálé barvy a nátěry, odpadky, atd.) a pokud nelze zamezit znečištění, musí znečištění odstranit co nejdríve majitel či zákoný zástupce znečistitele.

12. Je zakázáno jakékoliv znehodnocování odpočívadel a jejich součástí (lavice, stoly, odpadkové koše, informační tabule apod.).

13. Zvláštní opatrnost věnujte vjezdům na silnice a přejíždění přes ně, tam musíte vždy dát přednost!

14. Chovejte se k prostředí kolem stezky ohleduplně. Neodhazujte žádné odpadky do křoví, potoka či do trávy kolem stezky. Cyklostezka slouží jako oddychové a relaxační prostředí všem a nepořádek upírá tomuto prostředí na pohodě.

Některá z těchto pravidel jsou ukotveny přímo v silniční vyhlášce, jiná upravují městské nebo obecní vyhlášky a proto za nedodržení některých z výše uvedených můžete schytat blokový trest od státního, ale i městského strážníka, takže pozor!