V této rubrice bych se rád věnoval dějinám

svého rodného města a jeho okolí.

 CHOMUTOV

 

Roku 1252 je první historická písemná zmínka o Chomutovu

 

faktická data: n.výška:              330m n.m.

                       rozloha:             486 km2

                       počet obyvatel:  81 245 ( 1.1.2007)

                       poloha centra:    50°27'37.862"N, 13°25'5.507"E

**********************************************************************************

    Jen s těží si lze představit dnes tak rozmanité město s více než padesáti tisíci obyvateli jako středověkou vísku s několika tvzemi a hrbolatou prašnou cestou, linoucí se kolem a ztrácející se v hustém lesním porostu. Přesto, jako každé velké město v naší zemi, i Chomutov takto začínal kdesi ve středověku. Počátky Chomutova jsou datovány kolem 10 stol.n.l. avšak první písemná zmínka o Chomutovu je až v r. 1252

    Město Chomutov leželo na důležité obchodní cestě z Lipska do Prahy. Původně bylo tedy průjezdním místem, ale díky své dobré poloze se pozvolna rozrůstalo. Protože se časem začalo obchodovat přímo na místě, začal nabývat Chomutov stále většího významu.

    Výklady názvu Chomutova jsou domnělé a tradují se dva.

První domněnka je podle názvu poplatku, který se zde vybíral v podobě dnešního mítného, nebo také cla. Zatímco jinde bylo zvykem vybírat poplatky podle množství a druhu zboží, zde se vybíraly poplatky podle počtu spřežení – tedy podle počtu chomoutů (v tehdejší řeči nebyla dvojhláska „ou“ a zpravidla se říkalo „ú“ tedy poplatek se nazýva chomútné.

Druhá domněnka říká, že zde žil vlastník dvora jménem Chomút. Byl zde tedy Chomútův dvůr, ze kterého pak vznikl název města přidáním koncovky „ov“, ale kdo ví....

Chomutovem prošla historie několika období.

Rozdělit by se dala takto:

Pravěké osídlení kraje

Počátek města

Období husitských válek a reformace

Královské město a období třicetileté války

18. století

19. století

Přerod města v průmyslové centrum

První a druhá světová válka, a období první republiky

Poválečný vývoj

Původ znaku, pečeti a praporu města

 

Použitá Literatura

Binterová, Zdena a kol.: Dějiny Chomutova. MěÚ, Chomutov 1997
Bret, Vojtěch: Chomutov ve starých pohlednicích. FORTprint, Karlov 1992
Brožovský, Karel: Chomutov – historický průvodce a zajímavosti města. OŠK při MNV Chomutov,1998 Chomutov
Frič, Dušan: Československo – Průvodce. Olympia, Praha 1976
Kolektiv autorů: Chomutovsko slovem a obrazem. Okresní úřad Chomutov 1996
Kolektiv autorů: Chráněná území ČR – Ústecko. AOPK ČR, Praha 1999
Kuča, Ing. arch. Karel: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku – II. díl: H – Kole. Libri, Praha 1997
Profous, Dr. Antonín: Místní jména v Čechách.
Svobodová, M. a kol.: Geologie ČSSR – Český masív, 1. díl. SPN, Praha 1983
Váňa, Dr. Zdeněk: Pravěk Ústeckého kraje. KNV, Ústí nad Labem 1952
Vítek, Vladimír: Průvodce po archívních fondech a sbírkách. TEPS, Praha 1986
Zora, Petr: Severní Čechy. Olympia, Praha 1985

Zdroj: Podle knihy Z.Binterové "Dějiny Chomutova" zpracovala Linda Civínová ( https://www.chomutov-mesto.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=5245&id=104861&p1=36881 )

 

Kresby: ing.arch. J.Pachner