Původ znaku, pečeti a praporu města

01.04.2010 01:49

    Původní podoba městského znaku pochází z doby, kdy bylo město majetkem řádu německých rytířů. Je vyryta na pečeti, kterou udělil městu zemský komtur řádu německých rytířů Jan z Dubé 28. října 1396. Jsou na ní zobrazeny dvě věže, nahoře mezi nimi štít se lvem a nad ním koruna. Dole mezi věžemi je brána s cimbuřím, která má po obou stranách řádový štít.

Současná podoba znaku vychází z privilegia, které pro město získal jeho tehdejší majitel Jan Calta z Kamenné Hory od krále Ladislava. Listina datovaná k 13.listopadu 1457 je psána česky a kromě potvrzení a značného rozšíření dosavadních práv obsahuje popis pečeti a erbu, který je na ní barevně vyobrazen. Jeho základ tvoří modrý štít, nad kterým je umístěna koruna. Na štítu jsou dvě bílé věže za hradební zdí a mezi nimi brána. Červený štít s bílým lvem je tentokráte umístěn pod branou. Znaky řádu byly odstraněny.

          znak a pečeť města

     V průběhu staletí, nejvíce však v 17. století, docházelo k drobným úpravám, hlavně korunky nad znakem. 

    Roku 1515 udělil král Vladislav městu privilegium používat k pečetění vosk červené barvy, což bylo do té doby výsadou šlechty.

    Původ historického městského praporu není přesně doložen. Prapor se skládá z modré (spodní) a bílé (horní) části, uprostřed je umístěn znak města v původní podobě z roku 1457.

Zdroj: Podle knihy Z.Binterové "Dějiny Chomutova" zpracovala Linda Civínová ( https://www.chomutov-mesto.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=5245&id=101222&p1=36891 )

Kresby: ing.arch. J.Pachner

Zpět