Chomutov bude rájem pro cyklisty

30.05.2010 08:01

V současné době se město Chomutov pyšní třemi cyklostezkami a další jsou ve výstavbě.

První cyklostezka vede ze směru od Údlic, přes ulice Dukelská - Puškinova - Na Příkopech - Mánesova - Boženy Němcové - kolem supermarketu Billa - podél říčky Chomutovky v Bezručově ulici směrem na III. mlýn, odtud mohou cyklisté vyjet až na Horu Sv. Šebestiána a dalšími směry.

Druhá cyklostezka vede ze směru od Kálku a Blatna do Podkrušnohorského zooparku, kolem vlakové zastávky Chomutov město, dále směr Štefánikovo náměstí, kříží ulici Blatenskou a Bezručovu a pokračuje podél říčky Chomutovky směrem na III. mlýn a opět mohou cyklisti pokračovat až na Horu Sv. Šebestiána a dalšími směry.

Třetí cyklostezka vede ulicí Březenecká, dále podél silnice 1/13 až k zooparku a opět od zooparku směrem do centra.

zdroj: čtrnáctideník Chomutovské noviny č.10 ročník XIII ze dne 19.5.2010

Zpět