Archiv článků

Další projekty cyklostezek v Chomutově

30.05.2010 08:49
Prodlouží se cyklostezka na Březenecké Současná cyklostezka, která vede ulicí Březenecká, podél silnice 1/13 k zooparku, bude v budoucnu prodloužena. Připravuje se napojení na ulici Kamennou a dále na Písečnou i přes sídliště Písečná a odtud napojení na cyklostezku k zooparku nebo do...

Chomutov bude rájem pro cyklisty

30.05.2010 08:01
V současné době se město Chomutov pyšní třemi cyklostezkami a další jsou ve výstavbě. První cyklostezka vede ze směru od Údlic, přes ulice Dukelská - Puškinova - Na Příkopech - Mánesova - Boženy Němcové - kolem supermarketu Billa - podél říčky Chomutovky v Bezručově ulici směrem na III. mlýn,...

Původ znaku, pečeti a praporu města

01.04.2010 01:49
    Původní podoba městského znaku pochází z doby, kdy bylo město majetkem řádu německých rytířů. Je vyryta na pečeti, kterou udělil městu zemský komtur řádu německých rytířů Jan z Dubé 28. října 1396. Jsou na ní zobrazeny dvě věže, nahoře mezi nimi štít se lvem a nad ním...

Poválečný vývoj

01.04.2010 01:47
    První sovětské jednotky projely Chomutovem ve večerních hodinách 8. května 1945. Nezdržely se tu však a pokračovaly dále k Praze. Ráno 9. května pak město obsadila jednotka 13. armády 1. ukrajinského frontu. V Chomutově byl ihned vytvořen dvanáctičlenný...

První a druhá světová válka, a období první republiky

01.04.2010 01:25
    Rok 1914 přerušil hospodářskou konjunkturu a začala 1. světová válka. Na podzim roku 1915 bylo nutno v Mannesmannových závodech, v Heroldově podniku, na dole i v dalších větších závodech přikročit k předepisování vysokých úkolů a za jejich nesplnění...

Přerod města v průmyslové centrum

01.04.2010 01:24
    Zásadní změnu znamenalo pro Chomutov rozhodnutí o stavbě železnic. Měly se zde sbíhat celkem tři tratě. První zahájila provoz v roce 1870 c. k. soukromá Ústecko – teplická železnice a ve velmi krátké době nato i výhradní soukromá Buštěhradská dráha a c. k....

19. století

01.04.2010 01:22
Počátek 19. století a napoleonské války      Nastupující devatenácté století přineslo mnoho pokroku, ale i další války. Hned na jeho počátku se v některých výrobních odvětvích začínají více uplatňovat stroje. V zemědělství zase došlo k všeobecnému rozšíření...

18. století

01.04.2010 01:11
    Na přelomu 17. a 18. století reprezentovali město primátor, purkmistr, městská rada a 24 mužů obce. Ti dohlíželi na celý chod správy a také přijímali úředníky. Důležitou osobou býval písař. Jeho povinností bylo vést radní protokol a úřední korespondenci, připravovat veřejné...

královské město a období třicetileté války

01.04.2010 01:03
    Počátkem 17. století počala královská koruna uvažovat o prodeji bývalého panství Jiřího Popela z Lobkovic. Jakmile se to městská rada v Chomutově doslechla, obrátila se na ni hned s prosbou, aby bylo městu dovoleno vykoupit se z poddanství a přikoupit si...

období husitských válek a reformace

01.04.2010 00:55
    V období husitských válek byl Chomutov jednou z katolických bašt Žateckého kraje. Před příchodem husitů přišel v roce 1418 první velký požár města, který jej velmi zpustošil. Na svém tažení do severních Čech stanul Žižka před Chomutovem 16. března 1421. Po...